Ауторска права

Рукопис упућен на разматрање за објављивање у часопису Економске теме не сме бити претходно објављен, са мањим разликама у погледу садржине, нити разматран за објављивање у другим часописима. Из тог разлога, при достављају рукописа, аутори морају дати писану Изјаву о оригиналности рукописа у којој, такође, наводе да часопису предају ауторска права (http://економске-теме.срб/pdf/Izjava-o-originalnosti-rukopisa.pdf).

Уколико рукопис садржи делове радова заштићених ауторским правима (укључујући и интернет садржаје) као што су илустрације, табеле, графички садржаји или цитати текста (дужи од 150 словних знакова), потребно је претходно прибавити писану дозволу власника ауторских права (обично издавач).