Индекс кључних речи

одрживост

3     ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ ...     499-515
6     ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИ ...     89-103
3     ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ВИШЕСТРУКО РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОТРЕБА ЗА КОНЦЕПТОМ ...     175-192
7     СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА ...     365-379

Индекс: