Економске теме: контакт

Главни и одговорни уредник: Драгана Раденковић Јоцић
Имејл: ekonomsketeme@eknfak.ni.ac.rs

Технички уредник: Марина Станојевић
Имејл: ekonomske-teme@eknfak.ni.ac.rs

Администратор сајта: Звонко Илић
Имејл: et@еф.срб