Поступак рецензирања

Примљени рукописи рецензирају се од стране анонимних рецензената. Да би били објављени у часопису, рукописи морају добити две позитивне рецензије. Коначну одлуку о објављивању доноси главни и одговорни уредник на основу оцене и предлога рецензената, као и циља и области истраживања.
Да би се обезбедила анонимност рецензија, аутори треба да, уз документ који садржи рукопис, без имена аутора, у посебном ворд документу пошаљу Насловну страну, која садржи назив рукописа, имена и афилијацију аутора, имејл адресу и предлог скраћеног наслова (Running head), који би требало да представља заглавље чланка, до 60 карактера укључујући размаке.
Главни и одговорни уредник сноси одговорност за квалитет рукописа изабраних за објављивање, а сами аутори за садржај објављених чланака.
Рукописи прихваћени за објављивање подлежу лектури. Аутори су дужни да дају сагласност за објављивање лекторисаног текста у року од 7 дана од дана обавештења о објављивању рукописа.
Аутори који уредно обављају своје обавезе у својству рецензената, односно одговарају на позиве уредништва да учествују у поступку рецензирања имаће предност у објављивању радова у часопису.