ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 11, 147-170

ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ


Анђа Скакавац

Резиме:  У раду се разматрају дериватни финансијски инструменти. Наиме, сагледавају се појавни облици финансијских деривата којима се тргује на берзанском и ванберзанском тржишту (ОТЦ), њихов развој и специфичности. Финансијски дериватни инструменти данас представљају врло моћан алат како за управљање, тако и за заштиту од ризика учесника на финансијском тржишту. Своју популарност стичу напуштањем система вођења фиксног девизног курса и појаве променљивости каматних стопа. У раду се сагледавају два финансијска деривата: фјучерси и опције.

Кључне речи:  финансијско тржиште; деривати; фјучерси; опције; хеџинг

ПДФ датотека чланка: ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ