ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 4, 39-50

ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ


Александар Грубор

Резиме:  Под производом се најчешће подразумева опипљива, односно материјална понуда, а у међународном маркетингу производ се схвата као све оно што се може понудити међународном тржишту, а има способност да задовољи потребе потрошача. Производ у међународном маркетингу може да буде у облику физички опипљивог производа, услуге, искуства, догађаја, личности, места, некретнине, организације, информације и идеје. У основи концепта међународног маркетинга налази се настојање предузећа да испоручи вредност потрошачима. Основна разлика између производа и бренда јесте управо у томе што бренд представља увећану вредност производа. Успешност производа у међународном маркетингу у великој мери је одређена односом потрошача према изграђеном бренду.

Кључне речи:  производ; бренд; међународни маркетинг

ПДФ датотека чланка: ПРОИЗВОД И БРЕНД У МЕЂУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГУ