ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 5, 51-62

НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ


Петар Веселиновић, Данијела Деспотовић

Резиме:  Проблематици повећања конкурентности привреда у транзицији може се приступити на различите начине, али се морају уважити две димензије конкурентности. Прва зависи од наслеђа и затеченог стања или, још боље речено, од достигнутог степена тржишности целе привреде и постојања повољног амбијента за размах тржишне утакмице. Друга зависи од креативног духа који је присутан у некој привреди, од постојања индивидуалних субјеката који су рационални и спремни да преузму ризик, али и одговорност за остварени резултат. Недавно оснивање националног савета за конкурентност, као и усвајање више докумената од стране Владе Републике Србије који се експлицитно или имплицитно баве питањима конкурентности, указују на све већу пажњу која се поклања повећању конкурентности наше привреде. У том смислу, наша земља није изузетак, јер је све већи број земаља и међународних организација, задњих година, посвећен развоју конкурентности.

Кључне речи:  конкурентност; транзиција; извоз; тржишна привреда; стратегија

ПДФ датотека чланка: НЕОПХОДНОСТ ДЕФИНИСАЊА НОВЕ КОНКУРЕНТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ