ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 3, 355-368

ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ


Татјана Стевановић

Резиме:  Ефикасност процеса управљања у значајној мери зависи од развијености система информисања. Притом, интегрални приступ у обезбеђивању финансијских и нефинансијских информација од стране рачуноводственог информационог система представља исходиште при доношењу адекватних пословно-финансијских одлука. Ово је нарочито значајно у предузећима са ЈИТ системом у којима високо постављени циљеви представљају подстицај за стална побољшања и достизање савршенства у пословању. У раду се управо истиче значај интегралног приступа коришћењу финансијских и нефинансијских информација, као основа за доношење одлука у предузећима са ЈИТ системом.

Кључне речи:  информације; одлучивање; ЈИТ систем; систем мера перформнанси; финансијске и нефинансијске информације

ПДФ датотека чланка: ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ