ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (2) 5, 205-220

ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ


Бојан Крстић, Соња Јовановић, Тања Станишић, Маја Стојановић

Резиме:  Концепт одрживог развоја настао је из потребе очувања животне средине како би се њен квалитет одржао на одговарајућем нивоу за садашње, али и будуће генерације. Имајући у виду све већи значај концепта одрживог развоја у савременим условима, најпре анализирамо заштиту животне средине као једну од три његове главне и међусобно условљене компоненте. Затим указујемо на регулаторни оквир у Европској унији и Републици Србији којим се настоје уредити кључна питања из области управљања и заштите животне средине. Главни део овог рада тиче се улоге и значаја државне помоћи у постизању циљева заштите животне средине. У том контексту, извршена је анализа онога што једна држава и њене организације чине у институционалном и финансијском смислу ради остваривања заштите животне средине у оквиру ЕУ, али и Србији.

Кључне речи:  одрживи развој; животна средина; државна помоћ.

ПДФ датотека чланка: ДРЖАВНА ПОМОЋ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ