ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 10, 599-614

РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА


Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Ана Поповић

Резиме:  Теорија и пракса маркетинга су значајно еволиуирале. Подручје истраживања се стално ширило и прилагођавало као одговор на веома динамичне и бројне промене. Развоју теорије маркетинга допринели су бројни аутори, организације и институције. Развијани су различити методи и модели чија је примена доприносила унапређењу ефикасности привреде и друштва. Аутори су у раду анализирали развој маркетинг мисли, маркетинг приступа, промене у предмету маркетинг истраживања и изазове за развој теорије и праксе маркетинга у савременим условима привређивања.

Кључне речи:  маркетинг; теорија маркетинга; приступи маркетингу; маркетинг истраживања

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ МАРКЕТИНГА