ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 4, 53-64

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА


Зоран Грубишић, Сандра Каменковић

Резиме:  Светска економска криза погодила је читав свет, укључујући и Србију. Земље различитог степена развијености су реаговале различитим мерама економске политике, како монетарне, тако и фискалне. Економске власти Србије су у одабиру мера имале одређене ограничавајуће факторе, имајући у виду пре свега недовршен процес транзиције. Предмет анализе овог рада биће испитати да ли је примењена монетарна и фискална политика у Србији адекватна позицији у којој се Србија по Мандел-Флеминговог моделу налази, као и која је почетна позиција за будуће мере економске политике.

Кључне речи:  Монетарна политика; фискална политика; Мандел-Фламингов модел

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА