ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 4, 215-233

СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ИНОВАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ


Ива Конда, Јасмина Старц, Барбара Родица

Резиме:  Данас се свет суочава са многим социјалним изазовима, у економским, социјалним и еколошким областима, које треба превазићи. Јавна расправа је усмерена на проналажење решења за њих а једно од решења је и социјално предузетништво. Овај феномен комбинује сналажљивост традиционалног предузетништво са мисијом промене друштва. Посматрајући позитиван социјални утицај предузетника који пружају основне потребе, овај рад препознаје своју јединствену улогу у ефикасном доприносу остварења циљева одрживог развоја. Сврха овог чланка је да се укаже на везу социјалне иновације и одрживог раста као важаног феномена у данашњој економији. На основу интервјуа са циљним групама и случајевима добре праксе, аутори су успоставили развој социјалних иновација и социјалног предузетништва у Словенији. То је важно у бројним областима, посебно у запошљавању, социјалној инклузији, демографским променама, здравству, образовању, финансијама, политичкој структури и социјалној интеграцији. Пронашли смо да је препрека у развоју социјалног предузетништва расута, неповезана или изостају механизми подршке који нуде праве подстицаје за стварање и развој друштвених предузећа. Други закључак је да је сарадња са партнерима из различитих сектора друштва важан темељ у њиховом раду са социјалним предузетништвом.

Кључне речи:  друштвени изазови; одрживи развој; социјално предузетништво; социјалне иновације; методологија

ПДФ датотека чланка: СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОНАЛАЖЕЊЕ УТИЦАЈА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ИНОВАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ