ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 6, 549-562

ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА


Маја Стругар Јелача, Радмила Бјекић, Бојан Лековић

Резиме:  Лидерство је тема која заокупљује пажњу великог броја научника и истраживача који у својим радовима обрађују проблематику ефективног лидерства. Током досадашњих истраживања у овој области, коришћене су различите методологије, али последњих деценија један од најзаступљенијих је MLQ упитник (Multifactor Leadership Questionnaire – MLQ) који испитује 3 стила лидерства: трансформационо, трансакционо и пасивно лидерство. Предмет рада је анализа владајућих ставова у овој области, теоријско образложење компоненти MLQ упитника и емпиријских резултата његове досадашње примене. На основу добијене теоријске базе, у раду је предложен будући истраживачки оквир како би се испитала примена појединих стилова лидерства из анкете MLQ у зависности од пословног окружења које може варирати од стабилног ка неизвесном као и њихова веза са оствареним степеном иновативности предузећа. Дакле, циљ рада је дефинисање истраживачког оквира који ће бити примењен у будућим истраживањима на адекватном узорку средњих и великих предузећа на територији Р. Србије.

Кључне речи:  стилови лидерства; MLQ упитник; неизвесност окружења; иновативност организације

ПДФ датотека чланка: ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И ДОСАДАШЊЕ ПРИМЕНЕ MLQ УПИТНИКА