ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 2, 465-480

НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕОЛИБЕРАЛНОГ КОНЦЕПТА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ


Андриана Милошевић, Мирјана Јемовић

Резиме:  Након вишеструког смањења референтне каматне стопе и достизања њеног нултог нивоа у појединим земљама током недавне глобалне финансијске кризе, централне банке развијених земаља су приступиле нестандардним мерама монетарне политике. Овде није реч о увођењу нових инструмената монетарне политике, већ о извесној релативизацији у оквиру стандардних инструмената, у погледу рока аранжмана, колатералне политике и корисника аранжмана. Стога је циљ овог рада да се сагледа улога нестандардних мера монетарне политике као механизма за превазилажење проблема у спровођењу неолибералног концепта монетарне политике у условима финансијске кризе. Одговор на ово питање је прилично осетљив имајући у виду чињеницу да су неолиберални концепт заговарале најразвијеније земље, а да су управо њихове централне банке у највећој мери користиле нестандардне инструменте монетарне политике.

Кључне речи:  неолиберална парадигма; глобална финансијска криза; нестандардне мере; централна банка

ПДФ датотека чланка: НЕСТАНДАРДНЕ МЕРЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ – МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ НЕОЛИБЕРАЛНОГ КОНЦЕПТА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ