ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (3) 6, 381-399

СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ


Весна Мартин

Резиме:  Циљ рада је презентовање стратегија интервенција које користе централне банке да би утицале на вредност домаће валуте, транспарентност наспрам дискреције када је реч о објави података о девизним интервенцијама и трошкови и ефикасност интервенција. Ретко која земља данас препушта да се девизни курс формира искуључиво на тржишним основама кроз дејства понуде и тражње за девизама на девизном тржишту. Централна банка купује или продаје страну валуту на девизном тржишту како би повећала или смањила вредност своје националне валуте у односу на страну валуту. Разлози интервенција су смањење краткорочних осцилација курса, утицај на ниво девизних резерви, али и обезбеђивање ценовне и финансијске стабилности као крајњи циљ већине централних банака. У раду ће бити приказане стратегије инвервенција на девизном тржишту које укључују спровођење интервенција на тржишту опција, форварда, валутних репо и валутних свопова, потом на спот тржишту, интервенција путем аукција, али и примена валутно индексираних сертификата.

Кључне речи:  девизне интервенције; девизно тржиште; свопови; форварди; опције

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ