ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (2) 1, 151-164

АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ И ПОЛИТИКЕ


Зоран Димић

Резиме:  Прво систематско одређење економије у западној култури збива се у Аристотеловој Политици. У првој глави овог списа, Аристотел детаљно анализира вештину управљања домаћинством (економија). Када исту вештину покушава да сагледа, не само у оквиру домаћинства, већ и у контексту политичке заједнице (полис), Аристотел уочава проблеме који настају са развијањем вештине стицања иметка (κτητικὴ) и вештине стицања богатства (χρηματιστικήν). Примена принципа управљања домаћинством на политичку заједницу, доводи до начелних проблема, принципијелно неразрешивих, због којих економија и политика у политичкој заједници (полису) остају у перманентној тензији.

Кључне речи:  економија; домаћинство; политика; спор; управљање; богатство

ПДФ датотека чланка: АРИСТОТЕЛОВО ОДРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ У ПОЛИСУ – О ИЗВОРНОМ СПОРУ ЕКОНОМИЈЕ И ПОЛИТИКЕ