ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (3) 8, 419-441

ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА НАЈВЕЋИХ АУТОМОБИЛСКИХ КОНКУРЕНАТА НА ОСНОВУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДА


Бојана Новићевић Чечевић, Љиља Антић, Андријана Јевтић

Резиме:  Прелазак на електрична возила био би велики напредак за становништво. С друге стране, ова транзиција ће направити велики притисак за компаније у аутомобилској индустрији, које би морале да развијају таква возила и да буду боља од традиционалних. Штавише, прелазни рок може трајати дуго. У међувремену, стопе продаје аутомобила на фосилна горива су и даље доминантне у свету. У овом раду је направљено предвиђање цене акција за два највећа светска конкурента у аутомобилској индустрији – Тојоту и Џенерал моторс. Предвиђање покрива једну годину, на основу историјских података о кретању цена акција користећи Монте Карло симулацију у два могућа случаја: први, са 1.000 исхода, и други, са 10.000 исхода. Након симулације цена следи упоредна анализа резултата добијених за ове две компаније. Резултати показују да што је већи број исхода наведен у предвиђању, то је већа варијабилност резултата у поређењу са варијабилношћу историјских података. Другим речима, прелазак Џенерал моторса на челну позицију није немогућ.

Кључне речи:  цена акција; Монте Карло метод; аутомобилска индустрија

ПДФ датотека чланка: ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ АКЦИЈА НАЈВЕЋИХ АУТОМОБИЛСКИХ КОНКУРЕНАТА НА ОСНОВУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДА