ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 4, 187-200

ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА


Вукашин Шушић

Резиме:  Хијерархија потреба делује тако да човек увек покушава да задовољи основне - примарне потребе, а то су потребе за храном, водом, ваздухом, облачењем и др. Када задовољи примарне, човек се окреће секундарним потребама, односно потребама вишег реда, у које спадају и туристичке потребе. Туристичке потребе утичу на одлучивање човека и његов избор, односно на његову мотивацију за путовање. У туризму мотивација је процес очекивања о томе где путовати, процес прикупљања информација, бирања и доношења одлуке о путовању. Мотивација подстиче човека да се приближи туристичком објекту ради постизања одређених циљева. Мотиви туристичких путовања садрже у себи тежњу за реализацијом великог броја најразличитијих људских жеља и потреба, као што су: потреба за ширењем знања, естетским доживљавањем, упознавањем нових простора, људи, културе и обичаја, за дружењем, за променом, слободом и опуштањем, за авантуром и игром, као и потреба за путовањем у потрази за сопственом личношћу.

Кључне речи:  туризам; хијерархија потреба; туристичке потребе; мотивација; туристички мотиви.

ПДФ датотека чланка: ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА