ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (2) 11, 309-322

ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА?


Саша Кицошев, Ивана Блешић, Милан Брадић

Резиме:  Друштвена одговорност у угоститељству, самим тим и хотелијерству, активност је која није довољно заступљена у Републици Србији. У свету се велика пажња поклања овој проблематици, док у нашој земљи она "чини своје прве кораке". Како велики глобални хотелијерски ланци, тако и мали независни хотели, препознали су важност спровођења друштвено одговорног пословања, не само због (дискутабилног) доброчинства, већ пре свега због финансијских и других добити које им она доноси. Овај рад покушава да дâ одговор на питање да ли је таква ситуација одговара стању ствари у Србији, тј. да ли хотелска предузећа која имају боље финансијске резултате више пажње поклањају друштвено одговорном пословању. Овом приликом ниво друштвене одоворности је мерен кроз социјалну компоненту, дакле кроз однос предузећа са локалном заједницом, запосленима, добављачима, владиним и невладиним организацијама. Циљ рада је, поред одговора на питање из наслова, да се укаже на могућности унапређења друштвено одговорног пословања у домаћем хотелијерству.

Кључне речи:  друштвена одговорност; социјална компонента друштвене одговорности; угоститељство; хотелијерство; финансијски резултати

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА?